Beiteslipp i Almenningen

Posted on 29. mai, 2017 by in Bruksberettigede, Informasjon, Nyhetsartikkel

De beiteberettigede kan slippe beitedyr i allmenningen når beitet er tilstrekkelig. Krav til beiteberettigede, se bruksrett. Beiteberettigede må følge beitelagets regler for beiteslipp. Overtredelse vil medføre sanksjoner. Antall dyr som slippes meldes til beitelagets nettside. NB: Gjelder også storfe.  Gjerder og grinder må settes i stand.
Observasjon av rovvilt og skadde husdyr meldes til beitelagets vakttelefon. 481 34 470. Husk sted og merking som farge øremerker og bjelle.

No comments.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.