Archive for 'Nyhetsartikkel'

Info møte for de bruksberettigede.

Posted on 01. nov, 2019 by .

0

Vang Almenning inviterer de bruksberettigede til info møte i klubbhuset til Vang Jakt og Fiskeforening (jaktskytebana) fredag 22. november kl 18.00. I sak 3 vil advokat Lars Østbye – Deglum orientere. (mer…)

Continue Reading

Rådyr, bukke- og reinsdyrjakt i 2019

Posted on 10. mai, 2019 by .

0

Rådyr og Bukkejakt i Vang Almenning 2019 Søknad om bukkejakt og ordinær rådyrjakt kan sendes til firmapost@vangalmenning.no Bukkejakt fra 10.august til og med 24. september. Ordinær rådyrjakt 25. september til og med 27. september og 14. oktober til og med 23. desember. Bukkejakt kan utøves over hele eiendommen, ingen inndeling i jakt terreng. Ved ordinær […]

Continue Reading

Telerestriksjoner Vang Almenning.

Posted on 30. apr, 2019 by .

0

Telerestriksjoner maks 5 tonn innføres fra i dag på Fjellvegen og andre veger nord for avkjøring til Brumund, 14 km fra Gåsbu. Restriksjonene vil vare til veiene har tørket opp. Kjeltåsvegen er stengt på grunn av brudd ved stikkrenne 1200 meter fra Fjellvegen, dette blir reparert i løpet av neste uke. Fjellvegen blir høvlet og […]

Continue Reading

Årsmelding 2018

Posted on 07. mar, 2019 by .

0

Årsmelding for 2018 kan leses ved å klikke på link. Bruksberettigede vil få også få årsmeldinga tilsendt. Vang Almenning årsmelding 2018

Continue Reading

Julestengt på kontoret fra 21.12 til 02.01.

Posted on 21. des, 2018 by .

0

VA ønsker alle en God Jul!

Continue Reading

Endring av pris på bom abonnement for bruksberettigede

Posted on 20. des, 2018 by .

0

Vegavgiften har økt til 1000 kr, samme pris som andre brukere. Med nytt bomsystem, der den enkelte bruker kan administrere/kjøpe abonnement selv, ville det bli veldig ressurskrevende å følge opp/kontrollere en ordning der bruksberettigede har en rabattert pris på bom abonnementet.

Continue Reading

Bruksrettsytelser.

Posted on 13. des, 2018 by .

0

Søknad om utbetaling av bruksrettsytelser for 2018 må sendes Vang Almenning inne 4. januar 2019. Søknadsskjema finner du ved å gå til Bruksrett på denne under Meny på denne siden.

Continue Reading

Store skader på Ørjevegen ved bommen og Kvannbekken

Posted on 31. mai, 2017 by .

0

Ved Kvannbekken er det ikke mulig å passere med noe kjøretøy siden det går en to meter dyp grøft tvers over veien. På grunn av at det må legges nye rør, eventuelt ny bru, er det usikkert når veien blir reparert. 

Continue Reading

Beiteslipp i Almenningen

Posted on 29. mai, 2017 by .

0

De beiteberettigede kan slippe beitedyr i allmenningen når beitet er tilstrekkelig. Krav til beiteberettigede, se bruksrett. Beiteberettigede må følge beitelagets regler for beiteslipp. Overtredelse vil medføre sanksjoner. Antall dyr som slippes meldes til beitelagets nettside. NB: Gjelder også storfe.  Gjerder og grinder må settes i stand. Observasjon av rovvilt og skadde husdyr meldes til beitelagets vakttelefon. 481 34 470. […]

Continue Reading

Maks. 5 tonn aksellast på Fjellvegen

Posted on 18. mai, 2017 by .

0

Det er vår og telen tiner innover fjellvegnettet. Maks. 5 tonn aksellast så lenge skiltet står framme. Vis generell forsiktighet ved all kjøring nå som telen går.

Continue Reading