Archive for 'Uncategorized'

Fjellvegen, veiarbeid.

Posted on 09. nov, 2018 by .

0

Masseutskifting Monaplassen – Fjeldbolsdalsveien er nå utført, veien blir åpnet i dag kl 15.00 og perioden med stenging er nå over, slik at de blir ikke omkjøring framover.

Continue Reading

Info møte for bruksberettigede 2018.

Posted on 31. okt, 2018 by .

0

Vi har også i år gleden av å invitere våre eiere til info møte på Gåsbustua 23. november kl. 18.30. Sett av denne kvelden til å få en orientering om det som skjer i Vang Almenning. I år vil også noen av våre samarbeidspartnere orientere om sin aktivitet i allmenningen. Rakfisk med tilbehør serveres etter møtet. […]

Continue Reading

Veiarbeid Fjellvegen.

Posted on 26. okt, 2018 by .

0

Nødvendig masseutskifting i forbindelse med oppgradering av Fjellvegen over Stormyra blir mer omfattende enn forutsatt slik at vi må holde Fjellvegen stengt også neste uke, uke 44 fra mandag kl 07.00 til fredag kl 15.00. Det blir også stengt fra mandag kl 07.00 til fredag kl 15 uke 45. Etter det blir Fjellvegen åpen hele […]

Continue Reading

Ny info om bommen.

Posted on 23. okt, 2018 by .

0

 Det vil bli satt opp skilt 500 m før bommen som varsler bomstasjon, det vil også komme nye skilt innenfor bomstasjon som vil gjøre det lettere å orientere seg om de muligheter som er for betaling for passering. Hvis det er behov for assistanse ring tlf: 73532097 eller send epost til support@skanpass.com. Passering av bommen […]

Continue Reading

Fjellvegen stengt mellom Monaplassen og Fjeldbolsdalvegen.

Posted on 15. okt, 2018 by .

0

Fjellvegen blir stengt fra Monaplassen til Fjeldbolsdalsvegen mandag 15. oktober kl 07.00 til fredag 19. oktober kl 15.00 og fra 22. oktober kl 07.00 til 26. oktober kl 15.00 på grunn av veiarbeid. Omkjøring via Torvbua, Skjeseth og Fjeldbolsdalsvegen

Continue Reading

Skader på Måsæterveien og Lageråkvislaveien.

Posted on 02. okt, 2018 by .

0

Skadene er nå utbedret.

Continue Reading

Webbetaling for bompassering er nå tilgjengelig hos Skanpass.

Posted on 28. sep, 2018 by .

0

 Etter passering har du 48 timer til å betale for å unngå faktura med gebyr. Passeringen kan betales på www.skanpass.com, eller på automat. Alt som kreves er bilens registreringsnummer og et bankkort.  You have 48 hours after passing a toll location to pay for toll and avoid extra fees. Visit www.skanpass.com to pay, or pay […]

Continue Reading

Veiarbeid på Fjellvegen i høst.

Posted on 28. sep, 2018 by .

0

Fjellvegen blir stengt mellom Monaplassen og Fjeldboldalsvegen uke 42 og 43, fra mandag kl 07.00 til fredag kl 16.00. I helgene vil veien være åpen. Omkjøring blir via Skjeset, Busterud og Fjeldboldalsveien, dette blir skiltet. Omkjøringsskilt blir satt opp foran bommen på Gåsbu.    

Continue Reading

Fortsatt beitedyr i allmenningen

Posted on 21. sep, 2018 by .

0

Beitebrukerne har store utfordringer med innsanking av dyrene. Dyrene er skremt (av ulv og bjørn) og vil ikke følge med ut av skogen. Hvis noen observerer storfe eller sau, vennligst ring: Beitelagets Vakt Telefon 481 34 470.

Continue Reading

Rally Hedmarken

Posted on 18. sep, 2018 by .

0

Årets Rally Hedmarken går lørdag 22.09. Første start ved avkjøring til Fjellbodalsveien kl 10.47, start andre runde kl 16.01. Fjellvegen blir ikke stengt i år.

Continue Reading