Archive by Author

Asfaltering Gåsbu – Vang Fjelltak

Posted on 03. mai, 2020 by .

0

Fjellvegen fra Gåsbu til fjelltaket, 1,6 km blir asfaltert denne sommeren. Det er nødvendig å gjøre noen utbedringer på vegen i forbindelse med dette. Fra bomstasjon til Garasjen er det behov for ny drenering og massutskifting på deler av strekningen. I den forbindelse vil vegen ved vokterboligen bli stengt og omkjøring om Fjelbolsvegen bli skiltet […]

Continue Reading

Telerestriksjoner på veiene nord for Fjelltaket ved gåsbu.

Posted on 23. apr, 2020 by .

0

Det er nå 5 tonns akseltrykk på alle veiene i Vang Almenning nord for fjelltaket. Skilt er satt opp vegen.

Continue Reading

Skiløyper kjøres fortsatt på Gåsbu.

Posted on 17. apr, 2020 by .

0

Skiløyper blir fortsatt kjørt fra Gåsbu og Monaplassen. Løypene blir kjørt i dag, hva som er kjørt vil fremgå på skisporet. Så det er fortsatt mulighet til fine skiturer i Vangsåsen.

Continue Reading

Snarvei til Årsmelding 2019

Posted on 13. mar, 2020 by .

0

http://vangalmenning.no/wp/wp-content/uploads/2020/03/Vang-Almenning-årsmelding-2019_korr4.pdf eller gå til link under fane: om Vang Almenning.

Continue Reading

Årsmøtet utsettes på ubestemt tid

Posted on 12. mar, 2020 by .

0

På grunn av anbefalte tiltak fra helsemyndighetene, for å unngå spredning av corona smitte, utsettes årsmøtet på ubestemt tid. Vang Almenning har gjort henvendelse til Norsk Almenningsforbund for å få prosedyren for et utsatt møte. Landbruksdepartementet har signalisert at det vil bli gitt en generell dispensasjon fra allmenningslovens §3-13 som sier at årsmøtet i allmenningene […]

Continue Reading

Begrenset tilgang på malt kutterflis i mars – april.

Posted on 09. mar, 2020 by .

0

I perioden mars-april, og inntil ny kvern er installert og i full drift hos Moelven Trysil, vil Moelven Virke opprettholde ca 50% av leveransene for malt kutterflis som er avtalt, dvs ca 200 lm3. Svikt i produksjonen av malt kutterflis i denne perioden vil bli erstattet med blant annet tørr kløvflis. Det kan altså i […]

Continue Reading

Bubekkvegen – Tømmervegen stengt på grunn av tømmerkjøring.

Posted on 19. feb, 2020 by .

0

På grunn av pågående tømmerkjøring er Bubekkvegen og Tømmervegen stengt for annen kjøring. Skiløype fra Tømmervegen som krysser Raufjellsbekken blir ikke kjørt opp heretter. Det vil være preparert løype opp til Raufjellet via Ørjevegen resten av vinteren.

Continue Reading

Løyper Lavlia – Hamarsætra – Bringbu – Raufjellet åpnet.

Posted on 13. feb, 2020 by .

0

Løypenettet nord for Lavlia er nå kjørt opp.  Mellom Lavlia og Bringbu er det spor etter kryssende skogsmaskiner. Løypa opp til Raufjellet vil resten av vinteren gå via Ørjeveien.

Continue Reading

Styret har vedtatt økning av bruksrett ytelsene.

Posted on 06. feb, 2020 by .

0

Styret mener at det er en økonomi i allmenningen som gir rom for økte ytelser til de bruksberettigede. Det gis nå tilskudd til grus kjøpt fra fjelltaket i allmenningen, i tillegg er det en betydelig økning i tilskuddene i kategori 1 og 2. Du kan lese om de nye satsene under fane: Bruksrett.

Continue Reading

Liste over bruksberettigede.

Posted on 30. jan, 2020 by .

0

Liste over bruksberettigede er utlagt her og i resepsjon på Blæstad. Det oppfordres til at den som har bruksrett sjekker at listen er riktig. Melding om endringer sendes på:firmapost@vangalmenning.no eller tlf 47711900. Klikk på «les mer» for å komme til listen. Les listen her: Vang Almenning manntall 2020

Continue Reading