Archive by Author

Begrenset tilgang på malt kutterflis i mars – april.

Posted on 09. mar, 2020 by .

0

I perioden mars-april, og inntil ny kvern er installert og i full drift hos Moelven Trysil, vil Moelven Virke opprettholde ca 50% av leveransene for malt kutterflis som er avtalt, dvs ca 200 lm3. Svikt i produksjonen av malt kutterflis i denne perioden vil bli erstattet med blant annet tørr kløvflis. Det kan altså i […]

Continue Reading

Bubekkvegen – Tømmervegen stengt på grunn av tømmerkjøring.

Posted on 19. feb, 2020 by .

0

På grunn av pågående tømmerkjøring er Bubekkvegen og Tømmervegen stengt for annen kjøring. Skiløype fra Tømmervegen som krysser Raufjellsbekken blir ikke kjørt opp heretter. Det vil være preparert løype opp til Raufjellet via Ørjevegen resten av vinteren.

Continue Reading

Løyper Lavlia – Hamarsætra – Bringbu – Raufjellet åpnet.

Posted on 13. feb, 2020 by .

0

Løypenettet nord for Lavlia er nå kjørt opp.  Mellom Lavlia og Bringbu er det spor etter kryssende skogsmaskiner. Løypa opp til Raufjellet vil resten av vinteren gå via Ørjeveien.

Continue Reading

Styret har vedtatt økning av bruksrett ytelsene.

Posted on 06. feb, 2020 by .

0

Styret mener at det er en økonomi i allmenningen som gir rom for økte ytelser til de bruksberettigede. Det gis nå tilskudd til grus kjøpt fra fjelltaket i allmenningen, i tillegg er det en betydelig økning i tilskuddene i kategori 1 og 2. Du kan lese om de nye satsene under fane: Bruksrett.

Continue Reading

Liste over bruksberettigede.

Posted on 30. jan, 2020 by .

0

Liste over bruksberettigede er utlagt her og i resepsjon på Blæstad. Det oppfordres til at den som har bruksrett sjekker at listen er riktig. Melding om endringer sendes på:firmapost@vangalmenning.no eller tlf 47711900. Klikk på «les mer» for å komme til listen. Les listen her: Vang Almenning manntall 2020

Continue Reading

Oppsummering av året.

Posted on 23. des, 2019 by .

0

Året 2019 St.Olav Det er ingen ledige tomter på St.Olav, et forprosjekt på fremføring av vann/avløp er under utarbeidelse. Eidsiva har gravd ny høyspent kabel og rør for fiber fra Gåsbu til Krakholen, denne kabelen har kapasitet til å dekke behovet til et nytt hyttefelt. Det er ikke tatt noen beslutning angående videre utbygging av […]

Continue Reading

Vår bomleverandør fusjonerer

Posted on 16. des, 2019 by .

0

Vi ønsker med dette å informere om at Youpark AS fusjonerer med søsterselskap Odin Collectors AS som forestår innkreving av abonnement og ubetalte enkeltpasseringer. Det nye selskapsnavnet vil være Finter Mobility AS. Fusjonen vil ikke innebære noen endringer for deg som bruker, og Youpark/Norgesbom som produkt vil fortsatt bestå. Alle abonnement og brukerkontoer som er […]

Continue Reading

Bruksrett 2019

Posted on 10. des, 2019 by .

0

Frist for innsendelse av søknad om bruksrettsytelser er 5. januar. Husk å legge ved kopi av faktura. Skjema og regler for bruksrett finner du under bruksrett i meny på denne siden. Nytt i 2019 er at Vang Almenning gir bruksrett på grus/fjellmasser brukt på eiendom med bruksrett, levert fra Vang Fjelltak.

Continue Reading

Ingen betaling i bommen 29. og 30. november, gjeldende abonnement går videre hos ny operatør.

Posted on 29. nov, 2019 by .

0

På grunn av overgang til ny operatør av bommen på Gåsbu, vil ikke passeringer bli registrert i dag 29 november og 30 november. Det betyr at bommen kan passeres kostnadsfritt de dagene. Fra 1. desember vil YouPark drive bommen og kjøp av abonnement og betaling av enkelt passeringer kan gjøres på http://www.youpark.no. Du kan søke opp […]

Continue Reading

Skifte av operatør selskap i bommen.

Posted on 28. nov, 2019 by .

0

Trykk på denne linken:http://vangalmenning.no/wp/?page_id=1010  

Continue Reading