Archive by Author

Reinsdyrjakt i Vang Almenning 2018

Posted on 01. jun, 2018 by .

0

Søknad om Reinsdyrjakt sendes Firmapost@vangalmenning.no. Vang Almenning har i år rett på 6 dyr: 1 fritt dyr, 2 fritt dyr under 50 kg, 1 bukk under 50 kg og 2 kalv. (mer…)

Continue Reading

Rådyr og Bukkejakt i Vang Almenning 2018

Posted on 01. jun, 2018 by .

0

Søknad om bukkejakt og ordinær rådyrjakt kan sendes til firmapost@vangalmenning.no. Bukkejakt fra 10.august til 24. september. (mer…)

Continue Reading

Årsmøte i Vang Almenning for 2017 med valg 2018

Posted on 12. mar, 2018 by .

0

Årsmøte i Vang Almenning på Gåsbustua torsdag 5. april. Årsmøtet åpner kl. 16:00 med valg. Stemmesedler finnes i valglokalet. Valget avsluttes kl 18:00, og årsmøtet fortsetter kl 18:30 med ordinære årsmøtesaker. (mer…)

Continue Reading

Ekstraordinær båndtvang for hunder

Posted on 05. feb, 2018 by .

0

På grunn av ekstra mye løs snø denne vinteren har Hamar kommune innført båndtvang for alle hunder. Gjelder fra i dag. Den dype snøen er en utfordring for viltet, og det er viktig at det ikke utsettes for unødig ekstra stress. Dette påbudet gjelder hele Vang Almennings område.

Continue Reading

Godt nytt år! Ny bom.

Posted on 04. jan, 2018 by .

0

Almenningen ønsker alle sine forbindelser og gjester et godt nytt år. Den nye automatiske «bommen» er ferdig montert. Det vil bli noe testing av systemet framover. Det vil bli bekjentgjort når den settes i drift. Den gamle bommen vil da bli stående oppe til den fjernes. Følg med på skiltingen på stedet.

Continue Reading

Viktig melding om bommen.

Posted on 14. des, 2017 by .

0

Åpning av ny bomløsning er noe forsinket. Dette skyldes manglende leveranse fra en av underleverandører. Inntil ny bomløsning er i drift vil eksisterende bomsystem for vei og parkering fungere som tidligere. Åpning av nytt passeringssystem vil bli skiltet og info lagt ut på VA sin hjemmeside. Ditt abonnement blir overført automatisk til det nye systemet […]

Continue Reading

Bombrikke – abonnement 2018

Posted on 23. nov, 2017 by .

0

Vang Almenning går over til registreringsbom 1. januar 2018. Bommen blir av samme type som de som brukes på offentlige veier så som E6 og gjelder både parkering og kjøring innover i almenningen. Bommen registrerer hvem som passerer ved å lese skilt- nummeret på det kjøretøyet som kjører gjennom bommen. Det blir ingen fysiske stengsler […]

Continue Reading

Infomøte

Posted on 17. nov, 2017 by .

0

Det blir informasjonsmøte på Gåsbustua fredag den 24/11/2017 kl 18:00 Innkalling er sendt de bruksbeterigede. Møtet er kun for bruksberettigede. Her vil styret og den nye bestyreren orientere om virksomheten i almenningen. Bruk les mer for program. (mer…)

Continue Reading

Miljøsertifisering av skogen. Nytt bomsystem

Posted on 07. nov, 2017 by .

0

Det har nylig vært revidering av miljøsertifiseringen. Det blir nytt køfritt bomsystem i Almenningen som er planlagt ferdig januar 2018. Klikk les mer for å komme til mer detaljer. (mer…)

Continue Reading

Ansettelse av bestyrer

Posted on 30. okt, 2017 by .

0

Almenningsstyret har i dag den 30/10/2017 kl 9:35 ansatt Magne Thorbjørn Svenkerud som bestyrer i Almenningen. Svenkerud har siden almenningskontoret flyttet til Blæstad vært arbeidende styreleder og da i praksis fungert som bestyrer. Styret har rett forut for ansettelsen fritatt Svenkerud fra styrevervet, og vara Olve Sæhlie har trådt inn som fast medlem av styret fram […]

Continue Reading